RETNINGSLINJER & BETINGELSER 2018-05-28T09:38:27+00:00

Fin-Care.dk er en kommerciel sammenligningsplatform

Fin-Care.dk er ikke finansiel rådgiver, og siden er drevet med et kommercielt formål. Viste låneprodukter skal ikke ses som en fuldstændig eller repræsentativ oversigt over markedet. Fin-Care.dk tjener penge ved at formidle kontakt mellem dig som bruger og de udbyder, som har deres logo på vores sammenligningslister.

Ansvarsfraskrivelse
Fin-Care kan ikke gøres erstatningsansvarlig for de på Hjemmesiden oplyste informationer, såfremt eventuelle mangler skyldes samarbejdspartnere, øvrige tredjeparter eller andre forhold, som er uden for Fin-Care kontrol, herunder men ikke begrænset til nedbrud af eller manglende adgang til IT-systemer, sabotage, computervirus mv. Endvidere kan Fin-Care ikke holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader der måtte opstå i tilfældet at en ansøgning på Hjemmesiden ikke afsendes til, modtages af, eller behandles af Udbyderen.

Fin-Care kan på ingen måde holdes erstatningsansvarlig for forhold og/eller aftaler indgået mellem Brugeren og Udbyderen. Dette gælder også såfremt lånetilbuddet eller låneaftalen er formidlet gennemFin-Care’s platform.

Omfang

Denne persondatapolitik dækker vores (Avenue Trading ApS) anvendelse af de personoplysninger, som indsamles igennem eller i forbindelse med brugen af Avenue Trading ApS. Ved personoplysninger forstås enhver oplysning, som kan henføres til en privatperson. Avenue Trading ApS anvender de indsamlede oplysninger til at behandle indkomne henvendelser.

Vi ved, at det er meget vigtigt for dig, at dine personlige oplysninger behandles fortroligt og sikkert. Datasikkerhed prioriteres højt af Avenue Trading ApS og vi overholder til enhver tid databeskyttelseslovens bestemmelser, når vi registrerer, forarbejder og bruger dine oplysninger. I nogle tilfælde har vi dog brug for personlige oplysninger fra dig. Dette gør sig gældende

 1. ved afgivelse af tilbud og bestillinger,
 2. ved henvendelse til os, eller
 3. ved tilmelding og afbestilling af vores nyhedsbrev og sms service.

Vi indsamler og opbevarer således dit navnadresse, e-mailadresse, telefonnummer og evt. andre nødvendige oplysninger for at kunne tilbyde dig vores produkter via e-mail og/eller sms. Vi opbevarer også dit telefonnummer til brug for evt. personlig kontakt.

Endeligt indsamler og opbevarer vi også din IP-adresse, ligesom vi indsamler oplysning om din brugeradfærd på vores hjemmeside. Dette for at kunne optimere og videreudvikle vores hjemmeside og produktudvalg og derved give dig den bedste oplevelse som bruger.

Cookies

I forbindelse med dit besøg hos Avenue Trading ApS, kan der gemmes oplysninger i form af en cookie eller lignende fil. Der gemmes dog ikke personlige oplysninger i cookies.

Det er kun Avenue Trading ApS, der har adgang til oplysningerne og vi anvender cookies til at

 1. måle trafik og kundeadfærd på vores hjemmeside,
 2. analysere udbud af services m.v.,
 3. annoncere,
 4. genkende brugeren fra gang til gang, samt
 5. i forbindelse med sociale netværk.

Hvis du ikke ønsker, at der gemmes cookies på din computer, anbefaler vi at du slår denne funktion fra i din webbrowser, ligesom du kan tilbagekalde dit samtykke til lagringen af data. I den forbindelse skal vi dog gøre opmærksom på, at dette kan medføre, at visse funktionaliteter på vores hjemmeside muligvis ikke vil fungere optimalt.

Opbevaring af data

De registrerede oplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for at opfylde de i persondatapolitikkens nævnte formål i øvrigt i overensstemmelse med persondatabeskyttelsesloven. Visse data opbevares ukrypteret, men alle data er beskyttet mod uvedkommende adgang. Der anvendes endvidere firewalls for at undgå uautoriseret adgang fra internettet.

Videregivelse af oplysninger til samarbejdspartner

Avenue Trading ApS kan videregive personoplysninger til en samarbejdspartner i forbindelse med opfyldelsen af en ordre afgivet på vores hjemmeside. Samarbejdspartneren er forpligtet til at overholde Avenue Trading ApS’ persondatapolitik og persondatabeskyttelsesloven. Alle vore samarbejdspartnere er registrerede virksomheder, der behandler kundeoplysninger fortroligt.

Ud over hvad der er anført i denne persondatapolitik, vil vi ikke videregive personfølsomme oplysninger, med mindre vi bliver pålagt at gøre dette, f.eks. i forbindelse med efterforskning af kriminalitet, og det i øvrigt sker i overensstemmelse med gældende ret.

Samtykke til at modtage markedsføringsmateriale mv.

Du giver samtykke til at modtage vores nyhedsbreve, tilbud og øvrige markedsføringstiltag på email og sms, hvis du har klikket af i vinduet for dette. Dette udsendes flere gange om ugen, men kan være oftere. Du giver samtidig samtykke til, at vi må videregive dine personoplysninger til selskaber, der er koncernforbundet med Avenue Trading ApS, således at du kan modtage tilbud på relaterede produkter og services fra dem.

 1. Vi sender kun nyhedsbreve og tilbud til brugere vi har opsamlet tilladelse til at sende til.
 2. Der er altid inkluderet et aktivt unsubscribe link i vores nyhedsbreve og tilbud.
 3. Alle som unsubscriber, vil bliver fjernet med det samme. Man er også velkommen til at kontakte os, hvis vi skal fjerne dataen.
 4. Vi sørger løbende for at tilpasse vores betingelser til gældende lovgivning.
 5. Vi sender kun til vores egne og vores samarbejdspartneres opsamlede brugere.
 6. Vi bruger kun afsender e-mail adresser som står i betingelserne.
 7. Vi opfordrer ikke til at brugeren deler eller sender noget videre til andre.
 8. Alle vores nyhedsbreve og tilbud indeholder relevant information som er tilpasset vores brugeres ønsker og interesser som betyder alle vores mails ikke kategoriseres som ’junkmails’.

Indsigt og berigtigelse i forhold til personoplysninger

Du har ret til at se de oplysninger, vi har registreret om dig, og du kan bede os om at foretage ændringer for at sikre, at personoplysninger om dig er præcise og opdaterede, ligesom du kan gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og du kan ved at rette henvendelse til Avenue Trading ApS få oplyst hvilke personoplysninger, Avenue Trading ApS som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, hvem der modtager oplysningerne og hvorfra oplysningerne stammer.

Vi forbeholder os retten til kun at besvare henvendelse om indsigt i personoplysninger, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse om det samme.

Ændringer i privatlivspolitikken

Enhver ændring af vores Persondatapolitik vil blive offentliggjort på hjemmesiden og via e-mail, hvis det er relevant.

Alle kommentarer, spørgsmål og anmodninger vedrørende vores brug af dine personoplysninger er velkomne og skal stiles til:

Avenue Trading ApS
(CVR: 33881967),
Njalsgade 76, 3 sal,
2300 København.
Danmark